باشد والدین در تربیت فرزندان موفقتر خواهند بود

بهعنوان مثال اگر آنها را به تقلب و دزدی نکردن تشویق میکنید اما سر میز شام درباره نحوه دور زدن مالیت صحبت میکنید بدانید که الگوی مناسبی برای او نیستید. این تشویق و پاداش به خاطر رفتار خوب توست. بكوشید به گونه ای برخورد كنید كه دست شما از دست او خارج نشود. پدر و مادر در خانه مواظب برخورد خود با یکدیگر بوده و در حضور فرزند احترام یکدیگر را نگهداشته و هیچ گونه بی احترامی نسبت به یکدیگر نکنند. آیا خود ارضایی در کودکان طبیعی است؟ همه انسان ها به طور فطری، نیاز دارند که در جایگاه خود به آنان توجه و از آنان تقدیر شود. از امام باقر (علیهالسّلام) نقل شده که فرمودهاند: بدترین پدران کسانی هستند که در نیکی و محبّت نسبت به فرزندان، از حدّ لازم تجاوز کنند و به زیادهروی و افراط بگرایند و بدترین فرزندان کسانی هستند که در اثر تقصیر و کوتاهی در انجام وظایف، پدر را از خود ناراضی نمایند.

۵- موعظه باید با محبّت و عاطفه همراه باشد. بنابراین , والدین باید خود آگاه و جهت دار باشند , تا بتوانند نسل هدفدار بپرورانند . تربیت کاری اندیشیده و جهت دار است و با بی خبری و عدم آگاهی و آشنایی به مسایل و جریانهای زمان نمی توان در آن زمینه گام برداشت . پاسخ به سوالات کودکان در مورد بچه دار شدن کار مهمی است که هر والدی باید آمادگی آن را داشته باشد. در بسیاری از موارد مشکلات و خطرات جنسی که کودک را تهدید میکند با لمس شدن از سوی اطرافیان اتفاق میافتد. در سنین 6 تا 8 سالگی میتوان به کودک گفت که این سلولها درون بدن مرد هم وجود دارد و برای درست شدن بچه لازم است این سلولها در کنار هم قرار بگیرند. بی شک یکی از این دو فتوا ، حکم واقعی الهی است لکن اختلاف فتوایی که بین برخی مراجع در مورد نماز قضای مادر وجود دارد به خاطر مباحث فقهی و فقاهتی و ناظر به دلالت آیات و روایات است. تعاریف گوناگونی درباره تربیت جنسی وجود دارد که برخی آن را به این صورت تعریف میکنند:«انتقال اطلاعات و مسائل جنسی به معنای تربیت جنسی است.» از این منظر میتوان تربیت جنسی هر فرد را به معنای آموزش نیازهای جنسی در جهت استفاده صحیح آن، تعریف کرد.

اما برخی دیگر تربیت جنسی را با آموزش مسائل جنسی و حوزههای مرتبط با آن متفاوت میدانند. البته این برنامه ریزی ها هنوز انجام نشده، چون هنوز به اهمیت و ضرورت آموزش جنسی در مدارس پی نبرده ایم و این موضوعی است که کارشناسان گوناگون تربیتی باید دور هم بنشینند و هر چه سریع تر درباره آن تصمیم بگیرند و برنامه بریزند. والدین باید در مسائل تربیت جنسی کودک با راه های آموزش مسائل جنسی به کودکان آشنا باشند و زمان خوبی را برای رشد و پرورش جنسی او اختصاص دهند. مشاهده خود ارضایی یا برقراری تماس با اندام جنسی در کودک میتواند نگرانی زیادی را برای والدین ایجاد کند. بعضی وقتها دستش را به صورت من و بدنش را با بدن من تماس میداد. که توقعات و خواسته های واضحی از فرزندان خود دارند اما به احساسات کودک خود توجهی نمی کنند و در واقع با رفتارهای خود به کودک می فهمانند « من پدر تو هستم پس هر چیزی که من می گویم درست است.» این شیوه مورد تایید نیست.

حتی کاری میکرد که من وی را استشمام کنم. غذای پاک در تکوین جنبه های شخصی و ویژگیهای اخلاقی و حتی جسمانی اثر مثبت دارد . احساسات فرزندتان در تصمیم گیری های شما بی تاثیر است. اگر برای توضیح دادن وقت نگذاریم ، بچه ها در مورد ارزشها و انگیزه های ما و اینکه آیا هیچ مبنایی ندارند، تعجب می کنند. با استفاده از رهبری های پدر در راه و رسم درست گام می نهد و به تکمیل و تکامل خود می پردازد. تربیت جنسی کودک و آگاهی از راه های آموزش مسائل جنسی به کودکان یکی از مهمترین بعدهای فرزندپروری است که میبایست به آن اهمیت دهید. خود ارضایی در کودکان به هیچ عنوان به معنی کسب لذت جنسی نیست. دراینباره نگاه کنید به: حسینی، انسیه (1393)، نقش عدالت کیفری اطفال در پیشگیری رشدمدار، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی. در طریق وصول به اهداف مذکور همه و مخصوصا والدین مسئولند ,از آن بابت که تربیت صحیح حق کودک است و طفل امانتی از خدا در دست والدین و جامعه است و هرگونه سهل انگاری در تربیت طفل عواقب وخیمی برای کودک و مردم اجتماع و کیفری سخت برای مسئولان دارد .

دیدگاهتان را بنویسید