هیپنوتیزم، دگرهیپنوتیزم، انرژی درمانی، مغناطیس درمانی، دکترآرام، تجسم خلاق

بنابراین اگر کسانی در سایۀ انرژی درمانی بخواهند ادعای عرفان یا معنویت کنند این ادعا خود علامت عدم سلامت معنوی است و نشان می دهد که این فرد از معنویت راستین بهره ای ندارد. هستند افرادی که در کشور ادعای انرژی درمانی و یا درمان با انرژی ریکی را دارند و کم نیستند افرادی که از این مهارت به عالم معنویت و معناگرایی پل می زنند و بساط عرفان پهن می کنند. آئوراها به طرق مختلف دیده میشوند و معمولا بصورت میدان های انرژی شبیه به تخم مرغی بزرگ که کاملا بدن را احاطه کرده است، دیده میشوند. نکته سوم این که انرژی درمانی نه یک مسئله معنوی و نه یک قابلیت عرفانی که در حقیقت یکی از مزیت های جسم انسان است؛ که خداوند مثل دیگر قابلیت های جسم به انسان موهبت کرده است. گاهی گفته میشود که انرژی درمانی زیر شاخۀ طب مکمل است. جوش ، بثورات ، حلقه های تیره زیر چشم ، مفاصل متورم ، رنگهای زرد ، سبز و لکه دار اغلب نشان دهنده تجمع مواد زائد سمی در داخل بدن است. اساس انرژی درمانی بر پاکسازی انرژیهای کثیف از بدن و جایگزین کردن انرژیهای تمیز میباشد و روشهایی برای تشخیص بهتر در انرژی درمانی بنام اسکن کردن وجود دارد که کار شناخت اعضای آسیب دیده و اختلال یافته را انجام میدهد.

چرا که انرژی درمانی و کار با انرژی را در قالب یک رشته علمی تدوین کرده اند و برای آن ضابطه و شرایط و فیلتر های آموزشی قرار داده اند و آن را در زمرۀ طب مکمل جا داده اند. هر چند انرژی درمانی منحصر به روش ریکی نیست اما یکی از روش ها مشهور و به ظاهر علمی در انرژی درمانی روش ریکی است. براستی پیام انرژی درمانی چیست؟ یک رژیم کاهش وزن استاندارد چیست و چه خصوصیاتی دارد؟ معایبی که روش درمانی ریکی دارد این است که برای تمام بیماریها از بیماریهای جسمی گرفته تا بیماری های روحی و روانی یک روش درمانی وجود دارد و درمانگر تنها با گذاشتن دست بر روی آن ناحیه به تسکین و درمان بیمار می پردازد. برای بیماری های خاص مانند سرطان، طب سوزنی را تنها باید به همراه سایر روش های درمانی به کار بگیرید. گاهی وقت ها افراد بسیاری برای درمان بیماری هایشان به میدان درمانی الکترومغناطیسی روی می آورند ولی بهتر است این نکته را در نظر بگیرند که هیچ کس ، اثر مثبتش را بر روند بیماری به ثبت نرسانده است.

ذهن میتواند بهطور خواسته یا ناخواسته بر طرح كالبد انرژی اثر بگذارد. بنابراین عملکرد آن براساس ایجاد نظم تعادل انرژی بین ذهن و بدن شده که این تعادل سبب می گردد کسالت از بدن رفع گردد. واژه ی آئورا که واژه ی یونانی آورا(aura) به این معنی است که انرژی هایی که از بدن ما ناشی میشود شخصیت و طرز زندگی و افکار و احساسات ما را منعکس میکند و در حقیقت، سلامت ذهن و جسم و روح ما را آشکار میسازد. اما از طرف دیگر این باور نیز وجود دارد که تمامی اجزای تشکیل دهنده جهان از جمله سنگ ها، دارای انرژی خاص و منحصر به فردی می باشند. به عبارت دیگر ممکن است کسی در قدرت درمان گری راستگو باشد، اما در ادعای عارف بودن و مرشد بودن یک شیاد و فریبکار از آب دربیاید. بر این مبنا اعتقاد بر این است که شخص هرچه عارف تر و روحانی تر باشد، هاله ی او بزرگتر است و هر هاله ای رنگی اصلی دارد که اطلاعات مهمی درباره ی شخص آشکار میکند و بیانگر روحانیت، احساسات، ذهنیت و خلق وخوی فرد است.

1- در زمان دعا کردن وقتی به شمع در حال سوختن نگاه می کنید به شعور الهی متصل تر می شوید و درحالت آلفای ذهنی قرار می گیرید. به اعتقاد طرفداران فرادرمانی عمل اتصال کامل بخش های مختلف هر فرد به شعور کیهانی باعث رسیدن وی به خود درمانی یا خود بهبودی می شود. بنا بر اعتقاد انرژی درمانگرها، انرژی درمانی یک روش بدون لمس میباشد که تنها از طریق انتقال انرژی (نیروی حیات، پرانا، چی یا کی) اقدام به درمان میکند که این مکانیسم از طریق فعال کردن سیستم ایمنی و قانون خود بهبودی بدن صورت میگیرد. این برای متعادل کردن انرژیهای یین و یانگ ، تحریک افزایش انرژی کندالینی و ایجاد شور و نشاط شادی آور برای جاری شدن با “رودخانه بشریت” به سمت “یکی” قابل توجه است. به همین علت انرژی درمانی را هم برایش دست یافتنی و قابل انجام می دانستند. دسته ای دیگر که از نظر تجربی قابل اثبات و یا ابطال نبوده و سنجش پذیر نستند؛ مانند پرانا که در هند و در مکتب یوگا ادعا شده است و در روش های چینی با نام چی مشهور است.

دیدگاهتان را بنویسید