40 نکته طلایی برای تربیت فرزند صالح – ویرگول

آیا فرزند خود را با خواهر و برادر یا بچه های دیگر مقایسه می کنید؟ باید مواظب باشند که این بچه از روز اول چنانچه شیر می خواهد ، ناز می خواهد. کودکان با نگاه های کنجکاو و تعقیب گر خود همواره والدین و پرستار کودک را زیر نظر داشته و از تک تک رفتارهای آنها الگو برداری می نمایند . حتما به رفتارهای مثبت توجه کنید و تــشویق کودکان را فراموش نکنید. در واقع کودکان به نوعی آینه های پدر و مادر هستند و حتی رفتارهای آن ها را کاملاً تقلید میکنند. زیرا هر پدر و مادری میداند که در روش های تربیتی خود گاهی تعادل را از دست داده و به عنوان مثال بیش از حد اقتدارگرا و یا بیش از غیرفعال هستند. از طرفی، باید روش مخالفت تعلیم داده شود تا فرزند نسبت به والدین یا بزرگترهایش جرات بیادبی پیدا نکند.با این حال، والدین باید توجه داشته باشند که با تحمیل ۱۰۰% نظرات خود در زمینههای مختلف رفتاری و حتی بازی کودکان مانع شکوفا شدن استعدادها و خلاقیت کودک میشوند.

زیرا این کودکان هرگز فرصت این را پیدا نمی کنند که به دستاوردهایی که خودشان به دست آورده اند افتخار کنند. به عنوان مثال آیا توجه کافی به کیفیت تغذیه فرزندتان دارید ؟ پس والدین باید هر دو جهت را دارا باشند با این تفاوت که مادر (با توجه به ۱-میزان برخورد کودک با او و ۲-روحیه احساسی و عاطفی او) حدود ۳۰%مظهر قدرت و صلابت و ۷۰%مظهر محبت است و پدر برعکس است (یعنی ۷۰%مظهر صلابت و اقتدار و ۳۰%محبت در او نمود پیدا میکند). این رفتار باعث میگردد که کودک نسبت به خود نگرش نامناسبی پیدا نموده و به طور ناخودآگاه به سمت افکار و اعمال منفی سوق داده شود . در این که والدین اولین الگوهای تاثیر گذار بر رفتار کودک هستند هیچ گونه شکی وجود ندارد و کاملا به رفتار والدین بستگی دارد که بتوانند الگوی خوبی برای فرزندان خود باشند یا خیر . و این همان چیزی است که روح آنها را بزرگ می کند و با بخشیدن احساس عزت نفس و اعتماد به نفس تاثیر چشمگیری بر پرورش روح و ذهن آنها خواهد گذاشت. گاهی والدین در هنگامی که واقعا عصبانی هستند فرزند خود را به شدید ترین شکل ممکن توبیخ نموده و بعدا در شرایط دیگری دوباره موضوع قبل را با آنها مطرح می نمایند که این کار به هیچ وجه روش درستی نمی باشد.

گذاشتن زمان با کیفیت برای توجه به علایق کودک. برای رزرو وقت مشاوره کلیک کنید. می توانید از جملاتی مانند” بعدا درباره این موضوع صحبت می کنیم” یا ” الان وقت خوبی برای بحث نیست” در مقابل همسرتان استفاده کنید. این کار از روش های تربیت نادرست کودکان و جزو اشتباهات بزرگ والدین است زیرا اینکار کودک را ترغیب می نماید که در بیان واقعیت ها تعلل نموده و از ترس توبیخ های والدین به دروغ متوسل شود. یک فرد وقتی از نیستی هستی می یابد از همان لحظه ی اولیه تا دم مرگ در محیطهای گوناگون و اجتماعات متعدد و متفرق به زندگی خود ادامه می دهد و بدون اینکه خودش آگاه باشد از آنها متاثر می شود. همه ما والدین این چنینی را می شناسیم. پرورش جسمی و ذهنی کودک در گرو رفتار های مثبت و متعادل والدین است . از طریق وراثت، برخی از صفات ارثی از طریق ژن های مادر به کودک منتقل می شود و همچنین فرزند نه ماه در رحم مادر قرار دارد که غذای مادر، سلامتی یا بیماری او بر کودک اثرگذار خواهد بود. چه الگوهایی را برای فرزندان خود تعیین می کنید؟

بهتر است که والدین این فرصت را به کودک بدهند که برای بعضی از چیزهای ارزشمند تلاش نموده و به سختی تلاش کنند و از نتیجه کار خود بهره مند شده و از دستاوردهای خود خوشنود باشند. این نکته در تنظیم مدارس و وضع برنامه و رفتار شاگردان و روشهای تعلیم و تربیت و در هر جهتی از جهات مربوطه به مدرسه، اثر فراوانی دارد. لازم نیست همه اطلاعات را یک جا در اختیار کودک قرار دهند و باید از شرح و بسط بی مورد پرهیز کنند. پنج روش برای نشان دادن عشق به کودکان وجود دارد که لازم است تا والدین این روشها را عمیقا درک نموده و از انها استفاده نمایند . اعمال کمکی برای کودک – انجام کاری برای فرزندتان که می دانید کودک دوست دارد. گاهی والدین برای یک اشتباه کودک چندین بار او را توبیخ می نمایند . یکی از عوامل مهم در انحرافات منشی جوانان و نوجوانان «تلقین پذیری» است چرا که اعمال کنترل در این سنین هنوز به قدر کافی رشد و آمادگی نیافته است لذا پیش بینی عواقب اعمال در این طیف و مقاومت در برابر جذبه ها و تحریکات جهان خارج بسیار کم و ضعیف می باشد. با عصبانیت در هنگامی که خشمگین هستید منفجر شوید ، وسایل را پرتاب کنید و فریاد می زنید اما انتظار دارید که کودکان خشم خود را کنترل کنند ؟

دیدگاهتان را بنویسید